BAŞKANIMIZIN MESAJI

   
    İlkay KALKAN
 

Galerici esnafının sorunları; gelişen teknoloji, yenilenen mevzuatlar, büyüyen sektör, kartelleşen firmalar, kentleşme gibi faktörler neticesinde her geçen gün artmaktadır. Esnafımız bir yandan bu sorunlarla uğraşırken bir yandan da ülkesine ve milletine hizmet etmek aşkıyla üretmekte, istihdam oluşturmaktadır.

Herhangi bir vergi kaydı ve bir işyeri olmaksızın herkesin galericilik yapabilmesi, araç temininde yaşanan sıkıntılar, KDV ile ilgili sorunların esnafı zor durumda bırakması, internet satışlarının kayıt altına alınmasından oluşan haksız rekabet, Tramer Kayıt Sorgulamalarının (5664 mesaj hattı) müşterileri tam olarak bilgilendirememesinin sektörde yarattığı kriz, internet aracı firmaları, Esnaf kitlesi olarak hala kamuoyunda galerici esnafın güvenilirliğinin tartışılması, Galericiler Sitesi’nin tüm esnafı kapsayıp, sorunlarına çözüm oluşturamaması gibi onlarca sorunun yanında ne yazık ki galerici esnafı doğru dürüst temsil edip hakkını arayan bir sivil toplum kuruluşunun olmaması gibi sebepler; güçlü, herkesi temsil eden ve her türlü sorunun çözümü için çalışan bir Sivil Toplum Kuruluşunun oluşmasını yani ANODER’in kurulmasını zorunlu kılmıştır.

Tam bu noktada kurulan ANODER, galerici esnafının tüm sorunlarının çözümü için önce haktan sonra halktan, daha sonra dirliği, birliği ve dürüstlüğü ile esnaftan aldığı güçle çalışmalarına başlamıştır.

Galerici esnafının haklarını güvence altına alarak, sorunlarının çözümü noktasında eşit temsili esasına dayalı olarak çalışan bir güç birliği oluşturmak ilkesiyle kurulan ANODER, galerici esnafının sorunlarının çözüldüğü, güçlü ve eşit temsilin oluşturulduğu, birliğin, dirliğin ve adaletin sağlandığı bir çalışma hayatında güçlü bir muhatap kuruluş olarak her türlü soruna anında çözüm oluşturulduğu yarınlar amacıyla çalışmaktadır.

Hakka, Halka ve esnafımıza karşı bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğümüz ANODER, daima galericilerin haklarını savunacak, eşitlik ekseninde her türlü ayrımcılığa karşı olacak, tüm çalışmalarında katılımcılığı ön planda tutarak, galericilik alanında bütünü temsil edecektir. 

ANODER, Sektörde ve sektörle ilgili çalışan firmalar, sivil toplum kuruluşları ve kamu ile deneyim paylaşımı ve işbirliği içinde olarak, etkin ve yetkin bir şekilde çözüm üretecektir. Sektördeki tüm yasal düzenlemelerin ve uygulamaların oluşturulması ve gerçekleşmesi için katkıda bulunmak gayesi güden ANODER, araştırma, eğitim, hizmet ve proje üretme ile ilgili olarak çalışmalar yapacak, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlayarak ve işbirliği yapacaktır.  

Galericilik ve galerici esnafı ile ilgili olumlu yönde kamuoyu oluşturmaya yönelik etkinlikler düzenleyecek olan ANODER, Elden gelen değil, hak edilen standartlarını sağlayacaktır.

ANODER, 

Galerici Esnafının birliğinin yansıması, 

onların sesi, onların gücüdür.

Gücümüz birliğimiz,

Gücümüz dürüstlüğümüz,

Gücümüz hakka, halka ve adalete olan inancımızdır.

İlkay KALKAN

ANODER Başkanı